6262 Cyanidpakke, total og let flygtig i jord og slam

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 0.1 %
Cyanid CN, let flygtig 0.1 mg/kg TS
Cyanid CN, total 0.1 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Uorganiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / DS/EN ISO 17380:2013
Akkreditering: Ja