7100,02 Nitrit+Nitrat-kvælstof i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Nitrit+Nitrat-N 200 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Uorganiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 230
Akkreditering: Nej