7145.00 Glødetab af opsl. stoffer i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Glødetab af opsl. stoffer 0.2 mg/l

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Uorganiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 207:1985
Akkreditering: Ja