7508.03 Glødetab af total prøve i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Glødetab af total prøve 3 %

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Uorganiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 204:1980
Akkreditering: Ja