VOC'er i poreluft, passiv opsamling

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
1,1-dichlorethylen -
trans-1,2-dichlorethylen -
1,1-dichlorethan -
cis-1,2-dichlorethylen -
1,2-dichlorethan -
1,1,1-trichlorethan -
Trichlormethan (chloroform) -
Tetrachlormethan -
Trichlorethylen -
Tetrachlorethylen -
1,1,2,2-tetrachlorethan -
1,1,2-trichlorethan -
Vinylchlorid -
Benzen -
Toluen -
Ethylbenzen -
m/p-xylen -
o-xylen -
Styren -
n-hexan -
n-heptan -
Cyclohexan -
Acetone -
Methyl-tert-butylether (MTBE) -
Methylethylketon (MEK) -
Methylisobutylketon (MIBK) -
Monochlorbenzen -
1,2-dichlorbenzen -
1,3-dichlorbenzen -
1,4-dichlorbenzen -
1,2,4-trimethylbenzen -
1,3,5-trimethylbenzen -
n-propylbenzen -
Naphtalen -
Dichlormethan -

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Prøveart: Luft, passiv opsamling
Analyser: Organiske
Emballage: Prøvetagningskit til passiv prøvetagning af VOC'er i poreluft
Metode: GC/MS
Akkreditering: Ja
Bemærkninger: Detektionsgrænser afhænger af eksponeringstiden. Passiv prøvetagning.