5630 Trihalomethaner (THM) m. prøvetagning i vand

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Prøvetagning, bassin
Trihalomethaner 0.020 µg/l

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Prøveart: Vand
Analyser: Badevand
Emballage: Medbringes af prøvetager
Metode: HS GC/MS
Akkreditering: Ja