738 Bassinprøve m. prøvetagning i vand

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Prøvetagning, bassin
Antal badende 1
pH ved prøvetagning 1 pH
Temperatur ved prøvetagning 1 °C
Klor, bundet 1 0.03 mg/l
Klor, frit 1 0.03 mg/l
Kimtal ved 37 °C 1 CFU/100 ml

Pakkeinformation

Std. svartid: 3 Arbejdsdage
Prøveart: Vand
Analyser: Badevand
Emballage: Medbringes af prøvetager
Metode: DS/EN ISO 10523:2012 / DS/EN ISO 7393-2:2017 / DS-2217:1999
Akkreditering: Ja
Bemærkninger:
1 Måling udføres ved prøvetagning