3113 Forenklet kontrol i vand

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Coliforme bakterier Pr. 100 ml
E. coli CFU/100 ml
Kimtal ved 22 °C Pr. ml
Nitrat, NO3- 0.030 mg/l
Total phosphor, P 0.003 mg/l
Udseende/lugt 1 -

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Vand
Analyser: Drikkevandskontrol
Emballage: Kontakt laboratoriet
Metode: DS/EN ISO 9308-1 / DS/EN ISO 6222 / DS/EN ISO 11732:2005 / DS/EN ISO 6878:2004 / Lab
Akkreditering: Delvis
Bemærkninger:
1 Ikke-akkrediteret