3128 Boringskontrol inkl. pesticidgrundpakke, CH4 og H2S i vand

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Prøvetagning, boring
pH ved prøvetagning 1 pH
Ledningsevne ved prøvetagning 1 1 mS/m
Temperatur ved prøvetagning 1 mg/l
Iltindhold ved prøvetagning 1 0.1 °C
Calcium, Ca++ 0.5 mg/l
Magnesium, Mg++ 0.3 mg/l
Kalium, K+ 0.05 mg/l
Natrium, Na+ 0.1 mg/l
Jern, Fe 0.01 mg/l
Mangan, Mn 0.001 mg/l
Ammonium+ammoniak, NH4+ 0.004 mg/l
Nitrit, NO2- 0.001 mg/l
Nitrat, NO3- 0.030 mg/l
Total phosphor, P 0.003 mg/l
Chlorid, Cl- 0.5 mg/l
Fluorid, F- 0.03 mg/l
Sulfat, SO4-- 0.5 mg/l
Hydrogencarbonat, HCO3- 3 mg/l
Aggressiv kuldioxid, CO2 2 mg/l
Hydrogensulfid, H2S 0.01 mg/l
Methan, CH4 0.01 mg/l
NVOC 0.1 mg/l
Arsen, As 0.03 µg/l
Barium, Ba 0.03 µg/l
Bor, B 10 µg/l
Kobolt, Co 0.01 µg/l
Nikkel, Ni 0.03 µg/l
2,4-dichlorphenol 0.010 µg/l
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0.010 µg/l
2,6-dichlorbenzoesyre 0.010 µg/l
2,6-dichlorphenol 0.010 µg/l
2,6-Dichlorprop (2,6-DCPP) 0.010 µg/l
4-CPP, (4-Chlorprop) 0.010 µg/l
4-nitrophenol 0.010 µg/l
Aminomethylphosphonsyre, AMPA 0.010 µg/l
Atrazin 0.010 µg/l
Bentazon 0.010 µg/l
Desethylatrazin 0.010 µg/l
Desethyldesisopropylatrazin 0.010 µg/l
Desethyl-hydroxy-atrazin 0.010 µg/l
Desethylterbutylazin 0.010 µg/l
Desisopropylatrazin 0.010 µg/l
Desisopropyl-hydroxy-atrazin 0.010 µg/l
Desphenyl-chloridazon 0.010 µg/l
Dichlobenil 0.010 µg/l
Dichlorprop (2,4-DP) 0.010 µg/l
Didealkyl-hydroxy-atrazin 0.010 µg/l
ETU (Ethylenthiourea) 0.010 µg/l
Glyphosat 0.010 µg/l
Hexazinon 0.010 µg/l
Hydroxyatrazin 0.010 µg/l
Hydroxysimazin 0.010 µg/l
MCPA 0.010 µg/l
Mechlorprop (MCPP) 0.010 µg/l
Methyl-desphenyl-chloridazon 0.010 µg/l
Simazin 0.010 µg/l

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Vand
Analyser: Drikkevandskontrol
Emballage: Medbringes af prøvetager
Metode: Se enkeltparametre
Akkreditering: Ja
Bemærkninger:
1 Måling udføres ved prøvetagning