7616.05 Kviksølv, Hg i vand

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Kviksølv, Hg 0.1 µg/l

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Vand
Analyser: Metaller
Emballage: 1 P&T rør
Metode: DS 2210,MOD
Akkreditering: Ja