5875 BTEXN, Chlorerede og kulbrinter i vand

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Benzen 0.020 µg/l
Toluen 0.020 µg/l
Ethylbenzen 0.020 µg/l
Xylener 0.020 µg/l
Naphtalen 0.020 µg/l
Total kulbrinter 5 µg/l
Trichlormethan (chloroform) 0.020 µg/l
1,1,1-trichlorethan 0.02 µg/l
Tetrachlormethan 0.020 µg/l
Trichlorethylen 0.020 µg/l
Tetrachlorethylen 0.020 µg/l

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Vand
Analyser: Organiske
Emballage: 3 stk. P&T rør + 1 L glasflaske
Metode: HS GC/MS / GC/FID/pentan
Akkreditering: Ja