6449 Ethan og ethylen i vand

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Ethan 0.10 µg/l
Ethylen 0.10 µg/l

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Vand
Analyser: Organiske
Emballage: 3 stk. P&T rør
Metode: HS GC/FID
Akkreditering: Nej