Oxy-PAH'er i vand

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
9-fluorenon 0.1 µg/l
9,10-anthraquinon 0.1 µg/l
2-methyl-anthraquinon 0.1 µg/l
4H-cyclopenta(def)phenantren-4-on 0.1 µg/l
Benzo(a)fluorenon 0.1 µg/l
Benzanthron 0.1 µg/l
7,12-benzo(a)anthracenquinon 0.1 µg/l
5,12,-naphthacenquinon 0.1 µg/l
Benzo(cd)pyrenon 0.1 µg/l

Pakkeinformation

Discount groups: 1
Prøveart: Vand
Analyser: Organiske
Emballage: 1 L glasflaske
Metode: GC/MS
Akkreditering: Ja
Bemærkninger: Når PAH'er oxideres, kan der dannes oxy-PAH'er, som ofte er mere giftige end de oprindelige PAH-forbindelser. Oxidering leder også til højere vandopløselighed og dermed større mobilitet i jorden.