3159 Makroioner i vand

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Ledningsevne 1 mS/m
pH 0.1 pH
Ammonium+ammoniak, NH4+ 0.004 mg/l
Nitrit, NO2- 0.001 mg/l
Nitrat, NO3- 0.030 mg/l
Fluorid, F- 0.03 mg/l
Jern, Fe 0.01 mg/l
Mangan, Mn 0.001 mg/l
Natrium, Na+ 0.1 mg/l
Kalium, K+ 0.05 mg/l
Calcium, Ca++ 0.5 mg/l
Magnesium, Mg++ 0.3 mg/l
Hydrogencarbonat, HCO3- 3 mg/l
Sulfat, SO4-- 0.5 mg/l
Inddampningsrest 10 mg/l
Aggressiv kuldioxid, CO2 2 mg/l
Oxygen, opløst, O2 0.1 mg/l
NVOC 0.1 mg/l
Chlorid, Cl- 0.5 mg/l
Total phosphor, P 0.003 mg/l

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Vand
Analyser: Uorganiske
Emballage: A-flaske + M-flaske + B-flaske + CO2-flaske + 2 O2-flasker med reagenser + NVOC-flaske
Metode: DS/EN 27888 / DS/EN ISO 10523:2012 / SM 17udg. 4500-NH3 / DS/EN ISO 11732:2005 / DS 218,MOD / DS/EN ISO 11885:2009 / DS/EN ISO 9963-1:1996 / SM17udg. 4500-SO4 / DS 204:1980 / DS 236 / DS 2205 / DS/EN 1484:1997 / DS/EN ISO 15682:2001 / DS/EN ISO 6878:2004
Akkreditering: Ja