Seneste nyheder

ALS HENTER BILAG 1 C PESTICIDERNE HJEM

15/03/2019

ALS Denmark udfører nu akkrediteret analyse for pesticiderne i Bilag 1 c

ALS tilbyder nedenstående analysepakke med de chlorerede pesticider i drikkevandsbekendtgørelsens bilag 1 c:

Aldrin
Dieldrin
Heptachlor
Helptachlorepoxid

De fire stoffer blev anvendt som insekticider i 1960'erne og 1970'erne, men er ikke længere tilladte, da de er persistente og bioakkumulerer i dyr og mennesker.

ALS har tidligere fået analysen udført hos en underleverandør, men er nu akkrediteret til alle fire pesticider. Analysen udføres med en detektionsgrænse på 0,010 µg/l, og der skal nu kun fremsendes 250 ml vand i glasflaske til analyserne.

For mere information kontakt venligst laboratoriet.