Seneste nyheder

NY PAH-PAKKE TIL BYGNINGSMATERIALER

25/11/2020

Efter ønske fra flere kunder har ALS oprettet en ny analysepakke til PAH'er i bygningsmateriale, som indeholder PAH'erne i tabel 1.5 i Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald.

Vi har endvidere opdateret fanebladet til bygningsmaterialer i vores analyserekvisition, sådan at det nu er muligt at bestille både den sædvanlige pakke med 7 stoffer og den nye pakke målrettet forvaltningsgrundlaget.

Pakken indeholder følgende PAH'er og sum:

PAH'er, forvaltningsgrundlaget (6752)
Naphtalen
Benzo(b+j)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Dibenz(a,h)anthracen
PAH, sum jf. tabel 1.5

Ved spørgsmål og for mere information kontakt venligst laboratoriet.