Seneste nyheder

ALS TILBYDER AKKREDITERET ANALYSE AF CHLOREREDE NEDBRYDNINGSPRODUKTER I JORD

02/01/2020

ALS er nu akkrediteret til analyse af chlorerede nedbrydningsprodukter samt dichlormethan (DCM) i jord

ALS har tidligere udført analyse for chlorerede nedbrydningsprodukter, ved en separat ekstraktion med o-xylen. Det har derfor tidligere været nødvendigt med et separat jordglas til nedbrydningsprodukterne.

ALS er i december 2019 blevet akkrediteret til pentanekstraktion med efterfølgende analyse af de chlorerede nedbrydningsprodukter. Vores kunder kan således fremover nøjes med at sende et enkelt jordglas sammen med rilsanposen, når der skal analyseres for chlorerede nedbrydningsprodukter i tillæg til chlorerede opløsningsmidler.  

ALS kan desuden nu tilbyde akkrediteret analyse for dichlormethan i jord.

Hos ALS arbejder vi kontinuerligt på at minimere vores miljøbelastning ved bl.a. at optimere vores analysemetoder og arbejdsgange i laboratoriet. Således har vi de seneste år reduceret størrelsen på en stor del af vores emballage og implementeret ny og mere miljørigtig teknologi. ALS har også fremadrettet stort fokus på miljøbeskyttelse og bæredygtighed og udfører løbende test og beregninger for at identificere områder, hvor vi kan foretage ændringer med henblik på at skåne miljøet bedst muligt.

1 jordglas og 1 rilsanpose pr. prøve

For mere information kontakt venligst laboratoriet.