Seneste nyheder

Analyse af Total kvælstof og Total fosfor i søer og vandløb

27/06/2017

I forbindelse med analyse af total kvælstof og total fosfor i søer og vandløb har ALS Denmark fundet frem til, at de målte resultater i gennem en periode har været for lave.
  ​
For total kvælstof er der et nationalt krav til, at ferskvand fra søer og vandløb skal oplukkes vha. autoklave efter DS/EN ISO 11905-1:1998  eller DS 221:1975. Øvrige prøvetyper kan oplukkes efter DS/ISO 29441:2010, DS/EN ISO 119051:1998 eller DS 221:1975 og den dannede nitrat bestemmes, f.eks. ved automatiseret bestemmelse. ALS har ved en fejl overset krav om brug af autoklave for total kvælstof og analyseret de ferske prøver fra søer og vandløb med metoden DS/ISO 29441:2010. Dette har bevirket, at de målte resultater er estimeret til at være ca. 3-10% for lave afhængigt af koncentrationsniveauet.
 
Total fosfor i ferskvand fra søer og vandløb har ALS Denmark analyseret efter DS/EN ISO 6878 ved hjælp af en automatiseret oplukning. Det har vist sig, at denne automatiserede oplukning ikke har været tilstrækkelig effektiv til sø og vandløbsprøver sammenlignet med autoklavering. Dette har bevirket, at de målte resultater er estimeret til at være op til 30% for lave for søer og vandløb.
Problemet har ikke kunne konstateres på andre matricer end ferske søer og vandløb, hverken for total kvælstof eller total fosfor.
 
ALS Denmark har kontaktet de kunder vi mener dette har haft betydning for, men er du/I tvivl er I meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen 
ALS Denmark