Metaller i flydende kemikalier

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Arsen, As 0.01 µg/l
Barium, Ba 0.002 µg/l
Cadmium, Cd 0.001 µg/l
Kobolt, Co 0.002 µg/l
Chrom, Cr 0.01 µg/l
Kobber, Cu 0.2 µg/l
Kviksølv, Hg 0.02 µg/l
Molybdæn, Mo 0.04 µg/l
Nikkel, Ni 0.01 µg/l
Bly, Pb 0.01 µg/l
Svovl, S 2 µg/l
Strontium, Sr 0.003 µg/l
Zink, Zn 0.05 µg/l
Aluminium, Al 0.1 µg/l
Bor, B 2 µg/l
Jern, Fe 0.2 µg/l
Mangan, Mn 0.01 µg/l
Phosphor, P 0.3 µg/l
Silicium, Si 5 µg/l

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Kemikalier
Analyser: Metaller
Emballage: Kontakt laboratoriet
Metode: EPA 200.7+8-ICP/AES/SFMS
Akkreditering: Delvis
Bemærkninger: Rapporteringsgrænsen gælder for rent vand. Rapporteringsgrænsen afhænger bl.a. af koncentrationen af syren.