Metaller i papirmasse og flis (lille pakke)

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Arsen, As 0.08 mg/kg TS
Cadmium, Cd 0.005 mg/kg TS
Kobolt, Co 0.005 mg/kg TS
Chrom (total), Cr 0.03 mg/kg TS
Kobber, Cu 0.1 mg/kg TS
Kviksølv, Hg 0.01 mg/kg TS
Mangan, Mn 0.04 mg/kg TS
Nikkel, Ni 0.04 mg/kg TS
Bly, Pb 0.04 mg/kg TS
Zink, Zn 0.2 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 15 Arbejdsdage
Prøveart: Papir, papirmasse og flis
Analyser: Metaller
Emballage: Kontakt laboratoriet
Metode: ICP-SFMS
Akkreditering: Nej