Metaller i plast

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Arsen, As 0.8 mg/kg
Cadmium, Cd 0.05 mg/kg
Kobolt, Co 0.05 mg/kg
Chrom, Cr 0.3 mg/kg
Kobber, Cu 1 mg/kg
Kviksølv, Hg 0.1 mg/kg
Mangan, Mn 0.4 mg/kg
Nikkel, Ni 0.4 mg/kg
Bly, Pb 0.4 mg/kg
Zink, Zn 2 mg/kg

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Produkter
Analyser: Metaller
Metode: ICP-SFMS
Akkreditering: Ja