Spormetaller i stål og metal

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Sølv, Ag 0.02 mg/kg
Aluminium, Al 1 mg/kg
Arsen, As 1 0.2 mg/kg
Guld, Au 2 0.02 mg/kg
Bor, B 3 2 mg/kg
Barium, Ba 0.1 mg/kg
Beryllium, Be 0.02 mg/kg
Bismuth, Bi 0.02 mg/kg
Brom, Br 4 mg/kg
Calcium, Ca 5 mg/kg
Cadmium, Cd 4 0.02 mg/kg
Cerium, Ce 0.02 mg/kg
Kobolt, Co 5 0.05 mg/kg
Chrom, Cr 0.5 mg/kg
Cæsium, Cs 0.02 mg/kg
Kobber, Cu 0.1 mg/kg
Dysprosium, Dy 0.02 mg/kg
Erbium, Er 0.02 mg/kg
Europium, Eu 0.02 mg/kg
Jern, Fe 1 mg/kg
Gallium, Ga 0.02 mg/kg
Gadolinium, Gd 0.02 mg/kg
Germanium, Ge 0.2 mg/kg
Hafnium, Hf 0.02 mg/kg
Kviksølv, Hg 6 0.05 mg/kg
Holmium, Ho 0.02 mg/kg
Iod, I 0.5 mg/kg
Iridium, Ir 0.02 mg/kg
Kalium, K (total) 1 mg/kg
Lantan, La 0.02 mg/kg
Lithium, Li 0.1 mg/kg
Lutetium, Lu 0.02 mg/kg
Magnesium, Mg 0.5 mg/kg
Mangan, Mn 0.1 mg/kg
Molybdæn, Mo 0.1 mg/kg
Natrium, Na (total) 1 mg/kg
Niobium, Nb 0.02 mg/kg
Neodym, Nd 0.02 mg/kg
Nikkel, Ni 0.2 mg/kg
Phosphor, P 1 mg/kg
Bly, Pb 0.02 mg/kg
Palladium, Pd 0.02 mg/kg
Praseodym, Pr 0.02 mg/kg
Platin, Pt 0.02 mg/kg
Rubidium, Rb 0.02 mg/kg
Rhenium, Re 0.02 mg/kg
Rodium, Rh 0.02 mg/kg
Rutenium, Ru 0.02 mg/kg
Svovl, S 100 mg/kg
Antimon, Sb 0.02 mg/kg
Scandium, Sc 0.1 mg/kg
Selen, Se 1 mg/kg
Samarium, Sm 0.02 mg/kg
Tin, Sn 0.2 mg/kg
Strontium, Sr 0.1 mg/kg
Tantal, Ta 0.02 mg/kg
Terbium, Tb 0.02 mg/kg
Tellur, Te 0.05 mg/kg
Thorium, Th 0.1 mg/kg
Titan, Ti 0.2 mg/kg
Thallium, Tl 0.02 mg/kg
Thulium, Tm 0.02 mg/kg
Uran, U 0.02 mg/kg
Vanadium, V 0.02 mg/kg
Wolfram, W 0.02 mg/kg
Yttrium, Y 0.02 mg/kg
Ytterbium, Yb 0.02 mg/kg
Zink, Zn 1 mg/kg
Zirkonium, Zr 0.02 mg/kg

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Produkter
Analyser: Metaller
Metode: ICP-SFMS
Akkreditering: Ja
Bemærkninger:
1 Høje koncentrationer af Ni kan øge rapporteringsgrænserne for As og Co
Høje koncentrationer af Co kan øge rapporteringsgrænsen for As

2 Høje koncentrationer af Ta kan øge rapporteringsgrænsen for Au
3 Rapporteringsgrænsen for Bor kan sænkes 5-10 gange efter anmodning
4 Høje koncentrationer af Mo kan øge rapporteringsgrænsen for Cd
5 Høje koncentrationer af Ni kan øge rapporteringsgrænserne for As og Co
6 Høje koncentrationer af W kan øge rapporteringsgrænsen for Hg