3014.09 Flygtige olier i levnedsmiddel

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Flygtige olier 0.05 %

Pakkeinformation

Discount groups: 1
Prøveart: Fødevarer
Analyser: Øvrige
Emballage: Egen emballage
Metode: ISO 6571:2008
Akkreditering: Nej